اصل شماره یک: رابطه زناشویی مانند یک کودک است که باید ازآن مراقبت کرد. مراقبتی که خاص  همان دوره است  فرض کنید مراقبت از یک کودک  دو ساله با دوازده ساله یکسان است آیا رفتارهای مناسب با یک کودک دوساله همان است که باید با یک دوازده ساله انجام شود ؟ آیا نیازها در هر دوره یکسان است ؟ آیا مراقبت ها یکسان است؟

بسیاری از مشکلات زناشویی زوجین حاصل درک نکردن این موضوع است که نمی شود در تمام دوران و عمر رابطه رفتارهای یکسانی را داشت، پذیرش اینکه رابطه زناشویی که  پانزده سال از عمر آن می گذرد با رابطه ای که یکسال از عمر آن می گذرد دارای نیازها ،خوشی ها ،مشکلات و به تبع آن مراقبت ها و رفتارهای متفاوت است ، پذیرشی است که اگر صورت گیرد سبب می شود زوجین بخش های غیرقابل تغییر رابطه را پذیرفته و فرصت برای تغییر دادن و بهتر کردن موارد قابل تغییر را به وجود آورند.

 

 

اصل شماره دو: در زندگی زناشویی به میانگین ها توجه کنید.

بیایید مثالی فرضی بزنیم ! اگر به طور مثال محققی به دفعات مکرر به درب منزل شما آمده و بخواهد به احساس شما نسبت به رابطه زناشویی نمره ای داده و مجموع نمرات را بر تمامی دفعات مراجعات خود به درب منزل شما تقسیم کند آیا شما نمره قبولی می گیرید ؟ اگر در زندگی زناشویی بتوانیم اسیر لحظات بسیار بد رابطه در مسیر اتمام رابطه و یا حتی اسیر نشدن درلحظات خوب رابطه ای که اساسا رابطه ای دارای میانگین بسیار پایین از لحاظ میانگین لحظات خوب و بد است. بشویم و بتوانیم کل رابطه را در زمانها و شرایط های متفاوت زمانی مکانی ببینیم می توانیم اساسا بهتر در مسیر تصمیم گیری در مورد ادامه، تصحیح و یا قطع رابطه زوجی خود اقدام کنیم.

اصل شماره سه: ما انسانها به صورت کلی و بیشتر گرایش داریم از رابطه زناشویی گله مند باشیم!

به دو ویژگی بارز روانی بسیاری از انسانها توجه کنید و حدس بزنید که فقط با وجود این دو اصل رابطه زناشویی چگونه می شود و هر یک از دو زوج چگونه برداشتی از شرایط خود در رابطه خواهد داشت!

سوگیری بنیادین منفی . خوب شاید بپرسید مفهوم آن چیست؟سوگیری بنیادی منفی یعنی ذهن  ما انسانها گرایش شدیدی دارد که به سوی موارد منفی کشیده شود و به آن توجه کند ، به بیان دقیق تر ما برای توجه و نگه داشتن ذهن خود در شرایط مثبت نیاز به صرف کردن انرژی و تلاش هستیم ولی ذهن ما در صورت مراقبت نشدن به سوی موارد منفی می غلتد. فرض کنید سنگ گرد بزرگی را بر روی سراشیبی نگه داشته اید برای بالا بردن به انرژی نیاز دارید ولی اگر به آن توجه نکنید و سنگ را رها کنید خود به خود به ته سراشیبی می غلتد.

با توجه به این ویژگی فکری بسیاری از افراد که نه تنها در رابطه زناشویی بلکه در بسیاری از موارد دیگر زندگی نیز نمایان است می توان انتظار داشت که بسیاری از افراد در رابطه ای که شاید بتوان گفت چند مورد اساسی آن مشکل خاصی ندارد به آن موارد  توجه نکرده و با عدم مراقبت از ذهن و رابطه خود توجه خود را به موارد منفی معطوف کنند.

احساس نارضایتی عمومی. بعد از اعلام نتیجه تحقیق گسترده ای که سعی داشت در یک جمله بتواند ویژگی بسیاری از افراد را در زندگی توصیف کند جمله انسان موجود ناراضی توصیف کننده ویژگی بسیاری از افراد شناخته شد.

اگر بخواهیم نگاهی نقادانه به ویژگی های خود داشته باشیم شاید به این نتیجه برسیم که ما نیزدر بسیاری از موارد در زندگی آگاهانه  و یا ناآگاهانه بسیار اعلام نارضایتی کرده ایم البته بیشتر نارضایتی هایی که طعم گله داشته اند تا پیشنهاد برای چگونگی تغییر شرایط چه در زندگی زوجی و چه در موارد دیگر زندگی.

سعی کنید تصمیم گیری در مورد چگونگی بهتر کردن یا تغییر دادن شرایط زندگی زناشویی خود را با توجه به دونکته زیر انجام دهید :

1-سعی کنید به خودتان و رابطه فرصت ترمیم وتغییر را بدهید و از تصمیم گیری های لحظه ای اکیدا بپرهیزید

2 – سعی کنید در حل مشکلات زندگی زناشویی خود از متخصصان این حوزه کمک بگیرید  و اجازه ندهید زندگی شما محل آزمایش توصیه های غیرکارشناسی دوستان و اقوام شود.

امیرخزایی روانشناس بالینی